s.

connexion, coherence.

s.

ἀρμολόγησις, ἀρμολογία coaptatio, sermonis conjunctio, compaginatio sententiae . Յարմարումն՝ հիւսուած՝ յերիւրումն՝ բարեդէպ շաղկապումն եւ կազմութիւն բանի. բովանդակութիւն, եւ համեմատութիւն իմաստից ի բանս. բացադրութիւն.

Արիստոտէլականք տեսաւորութիւնք դիւրք են, իսկ յարմարաբանութիւնն դժուարապատում։ Պղատոնականքն տեսաւորութիւնք՝ ամենեւին խորինք եւ դժուարք, իսկ յարմարաբանութիւնն դիւր եւ ճոխ։ Ասելովն՝ համառօտ ընձեռութիւն՝ յայտ արար, թէ ի ձեռն երկայն յարմարաբանութեան ոչ առնեմ անհաւաստութիւն. (Անյաղթ պորփ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յարմարաբանութիւն յարմարաբանութիւնք
accusatif յարմարաբանութիւն յարմարաբանութիւնս
génitif յարմարաբանութեան յարմարաբանութեանց
locatif յարմարաբանութեան յարմարաբանութիւնս
datif յարմարաբանութեան յարմարաբանութեանց
ablatif յարմարաբանութենէ յարմարաբանութեանց
instrumental յարմարաբանութեամբ յարմարաբանութեամբք