s.

symmetry, proportion.

s.

ՅԱՐՄԱՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ՅԱՐՄԱՐԱԴՐՈՒԹԻՒՆ. Շարագրութիւն. շարադրութիւն. որպէս յն. սի՛նդաքսիս. σύνταξις . որ եւ Բաղդասութիւն. եւ Յարմար դասաւորութիւն բանի եւ այլոց իրաց. ըստ յն. յարմար գրութիւն.

Մի՛ յոյժ ստուգաբանել զբանիցն յարմարագրութիւնն, այլ ի պատշաճութիւն իմաստիցն հայել։ Ատամանց գովութիւն՝ կարծրութիւն, եւ յարմարագրութիւն. (Նիւս. երգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յարմարադրութիւն յարմարադրութիւնք
accusatif յարմարադրութիւն յարմարադրութիւնս
génitif յարմարադրութեան յարմարադրութեանց
locatif յարմարադրութեան յարմարադրութիւնս
datif յարմարադրութեան յարմարադրութեանց
ablatif յարմարադրութենէ յարմարադրութեանց
instrumental յարմարադրութեամբ յարմարադրութեամբք