s.

adhesion, adherence, union;

fig.

attachment, adherence;

chem.

aggregation.

s.

Յարիլն. եւս եւ անսովոր առմամբ՝ Յառնելն. յարութիւն.

Ապա յայտնեցաւ սքանչելեօք յարմամբ մեռելին. (Հ. մայ. ՟Ը.։)

Սուրբ աղօթիւք յարմամբ մեռելին. (Գանձ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յարումն յարմունք
accusatif յարումն յարմունս
génitif յարման յարմանց
locatif յարման յարմունս
datif յարման յարմանց
ablatif յարմանէ յարմանց
instrumental յարմամբ յարմամբք