adj. adv.

τροπικῶς, ἁλληγορικῶς tropice, allegorice, figurate. որ է ոճ հելլենական. ասի եւ ՅԵՂԱՆԱԿԱԳՈՅՆ, ՅԵՂԱՆԱԿԱԲԱՐ. այսինքն Փոխաբերաբար. այլաբանօրէն. նմանաբանութեամբ. նշանակաւ. խորհրդաբար.

Այր է նշանակաւ միտ, եւ սորա կող մի՝ զօրութիւն զգայական. եւ զգայութիւն՝ խորհրդոյն յեղակագոյն եղիցի կին։ Գոյ հնար եւ յեղակագոյն լսել։ Հպեալ մարդ յԱստուած՝ ասի յեղակագոյն, եւ ոչ իսկապէս։ Ելս այս յեղակագոյն լեառն անուանեցաւ, բայց ճշմարիտ անուն նորա իմաստութիւն. (Փիլ.։)