adj.

following, next, posterior, subsequent.

ՅԵՏԱԿԱՅ կամ ՅԵՏԱԳԱՅ. cf. ՀԵՏԱԿԱՅ, եւ ՀԵՏԱԳԱՅ։

Իսկ (Օրին. ՟Ժ. 7.)

Անտի չուեցին ի գադգադ, եւ ի գադգադայ յետակայ յերկիր վտակաց ջուրց. է յատուկ անուն տեղւոյ. յն. էդէվա՛թա։