s.

prolongation, protraction.

s.

παρατένεια protensio. Յերկարութիւն. տեւողութիւն. եւ Յապաղումն.

Անհատանելի եւ անեզրական ունի զյերկարաձգութիւնն. (Շ. բարձր.։)

Կատարեցեր զյուսոյն յերկարաձգութիւն։ Թէեւ բիւրուց ամաց ունիցի յերկարաձգութիւն։ Ոչ է ժամանակ յերկարաձգութեան առ ի զպարտսն հատուցանել. (Նար. ՟Ժ՟Բ. ՟Ծ՟Գ. ՟Հ՟Ը։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յերկարաձգութիւն յերկարաձգութիւնք
accusatif յերկարաձգութիւն յերկարաձգութիւնս
génitif յերկարաձգութեան յերկարաձգութեանց
locatif յերկարաձգութեան յերկարաձգութիւնս
datif յերկարաձգութեան յերկարաձգութեանց
ablatif յերկարաձգութենէ յերկարաձգութեանց
instrumental յերկարաձգութեամբ յերկարաձգութեամբք