adj.

ՅԵՐԿԱՐԱՁԻԳ παρατεταμένος protensus μακρός longus. որ եւ ԵՐԿԱՐԱՁԻԳ. Ընդերկար ձգեալ. յերկարաձգեալ. երկար. ձիգ.

Յերկարաձիգ ժամանակաւ, կամ ամօք. (Նար. երգ.։ Մագ. ՟Ե։ Ոսկ. եբր.։)

Յերկարաձիգ աղօթք, կամ բանք. (Վրք. հց. ՟Ա։)