adj.

causing doubt;
disheartening.

adj.

Որ տայ յերկուանալ. երկաբեյցուցանօղ. լքուցիչ.

Եհաս ի վերայ իմ պատերազմաւ յերկուացուցանօղ դեւս այս։ Զգուշանան ի չարութեանց յերկուացուցանօղ դիւէս յայս. (Վրք. հց. ՟Բ։)