adj.

sonorous, resounding, noisy, strepitous, stentorian.

adj.

πολύφθογγος multisonus. Բազմաձայն. մեծաձայն.

Ի ձեռն անճառախօս եւ յոքնաբարբառն լռութեան առկոչելով. (Մաքս. եկեղ.։)