adj.

πολύκαρπος, εὕφορος ferax, fertilis. Բազմաբեղուն. բերրի. առատ արդեամբք. յուռթի. յորդ. բազմապատիկ.

Յոգնաբեղուն դարաստան, կամ պարարտ երկիր, կամ պտուղք. (Անան. եկեղ.։ Գր. հր.։ Շ. թղթ.։)

Յոքնաբեղուն զարմ, կամ հանդէս, կամ լապտերք, կամ կերակուրք. (Մագ. թղթ.։)

Յոգնաբեղուն տրոհմամբք եւ յեղանակօք. (Մագ. քեր.։)

Յոգնաբեղունք լինել. (Լծ. ածաբ.։)

Յոգնաբեղուն եւ արգասաւոր անուամբ. (Վանակ. յուրախացիրն.։)

Զաւելորդս չարեացն, եւ յոգնաբեղունս չարութեան՝ զանբերս առաքինութեան զուղէշսն յապաւէր. (Սկեւռ. ի լմբ.։)