adj.

Բուսեալ յաճախութեամբ. որպէս խոտ անպիտան յաճախեալ.

Յայտ առնէ յոքնաբոյս խոտովն զբազմաբեղուն եւ բիւրակերպ մտաւորական շարժմանցն սխալանս. (Գր. հր.։)