adj.

numerous, many;

adv.

often.

adj.

Իբր ի բնէ կամ բնութեամբ բազմաթիւ. բազում յոյժ. բազմադիմի. ազգի ազգի.

Քո յօրինիչ ձեռն՝ յոգնաբուն վկայից կազմեաց խորան։ Ի միում պարտիզի յոգնաբուն ծառք. (Մագ. ՟Ժ՟Դ. ՟Ժ՟Է։)

adv.

Կամ մ. Բազում անգամ. յոլովակի.

Եւ այս ոչ միանգամ, կամ երկիցս, այլ յոքնաբուն. (Մագ. ՟Ծ՟Ե։)