adj.

fluent in speech, eloquent, wordy, glib.

adj. adv.

Յորդաբան. ճոխաբան. եւ Ճոխաբանելով.

Յորդախօսն եւ առատաբանն ի պատգամս Տեառն. (Ասող. ՟Գ. 6։)

Յորդախօսն բարբառելով. յն. իբրեւ զանիւ. (Եւագր. ՟Ժ։)