adj.

falling in abundance;
overflowing.

adj.

Յորդ իբրեւ զհեղեղ. յորդահոս.

Ըստ նմանութեան ամպոցն իբրեւ զյորդահեղեղ ինչ անձրեւաց սաստկութիւն զվարդապետութիւնն ի վերայ հոսէին. (Բուզ. ՟Գ. 13։)