adj.

eloquent, fluent.

adj.

Յորդ ասիւք. ճոխաբան. ճոխաբանական.

Հմուտ հռետորական յորդասաց յայտնաբանութեան։ Յորդասաց բանիւ, եւ առատաբուղխ վարդապետութեամբ. (Փարպ.։)