cf. ՅՈՐԴՈՐՈՒՄՆ.

Չիք ինչ ասել, եւ ոչ զպատճառս դնել. քանզի եւ նոցա բազում յորդորութիւնք են աստուածգիտութեան. (Ոսկ. ես.։)

Անսայթաք յորդորութեամբ Տէրունականն բան զգուշացուցանէ. (Կանոն.։)

Կամ Յորդումն. յորդութիւն. բուռն դիմեցումն.

Գետոցն յորդորութիւն (է իմանալ) զզօրսն ասորւոց. (Ոսկ. ես.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յորդորութիւն յորդորութիւնք
accusatif յորդորութիւն յորդորութիւնս
génitif յորդորութեան յորդորութեանց
locatif յորդորութեան յորդորութիւնս
datif յորդորութեան յորդորութեանց
ablatif յորդորութենէ յորդորութեանց
instrumental յորդորութեամբ յորդորութեամբք