ՅՈՒՍԱԿՆԵԱԼ կամ ՅՈՒՍԱԳՆԵԱԼ. Յուսով վերակնեալ. գէտակն կալեալ յուսով. կամ իբր Յուսագին, այս ինքն յուսալից եղեալ.

Ի հեզահարցումն դատողին յուսակնեալ (կամ յուսագնեալ). (Թէոդոր. մայրագ.։ եւ Գանձ.։)

Ի քեզ յուսակնեալ այս ծառայ կուսիդ. (Տաղ.։)

Այլ եւ ընդ Դաւթայ յուսագնեալ ասացից. (Վրդն. պտմ.։)