s.

good order;
discipline;
care.

s.

εὑταξία . Բարեկարգութիւն. եւ Տնտեսութիւն. հոգողութիւն. խնամակալութիւն.

Գունդքն վերնոցն բազում յօրինուածութիւնս ցուցանեն յանձինս։ Չհարկանէ զվիզդ (լուծն Քրիստոսի), այլ վասն յօրինուածութեան եւեթ կայ ի վերայ. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 19։ ՟Բ. 13։)

Չի՛ք ինչ՝ որ կազմեալ իցէ, թէ պակասեալ գտանիցի ի մասանց յօրինուածութեանն. (Վեցօր. ՟Թ։)

Յօրինել (նուագս). ըստ նոցա յօրինուածութեանն կազմել. (Խոսր. պտրգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յօրինուածութիւն յօրինուածութիւնք
accusatif յօրինուածութիւն յօրինուածութիւնս
génitif յօրինուածութեան յօրինուածութեանց
locatif յօրինուածութեան յօրինուածութիւնս
datif յօրինուածութեան յօրինուածութեանց
ablatif յօրինուածութենէ յօրինուածութեանց
instrumental յօրինուածութեամբ յօրինուածութեամբք