adj.

Nazarean;

s.

Nazarene;
— գոլ ի գինւոյ, to abstain from vine.

ՆԱԶԱՐԱՑԻ որ եւ ՆԱԶՈՎՐԱՑԻ. գրի եւ ՆԱԾՐԱՑԻ, ՆԱԾԱՐԱՑԻ. ναζαραίος nazaraeus. cf. ՈՒԽՏԱՒՈՐ, եւ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅ.

Պահք զնազարացին զուխտաւորն սրբեն. (Բրս. պհ.։)

Նազարացիք քարշեցան (ի գերութիւն), ողբս փոխանակ օրհնութեան բարձրացուցին. (Առ որս. ՟Ժ՟Գ։)

Եթէ սրամտութիւն վիշապաց գինին է, պա՛րտ է նազարացիս գոլ ի գինւոյ եւ ի ցասմանէ նմանապէս. այսինքն հրաժարել ըստ օրինի ուխտաւորացն աստուծոյ. (Եւագր. ՟Լ՟Բ։)

Մեծարեալ պատուէին զոսկերսդ նածրացւոց։ Զի մի՛ մոլորիցին զկնի նածարացւոց աղանդին. (Եղիշ. ՟Ը։)