cf. ՈՒԽՏԱՒՈՐ. եւ ի բռ. յտկ. ան. ՆԱԶԱՐԷԹ, եւ ՆԱԶՈՎՐԵՑԻ.

Նազովրացի սաղարթ ի ծոցոյ գաւազանիդ՝ որ յեսսեայ, ո՛վ կոյս մարիամ, անթառամ ծաղկեցաւ. (Լմբ. վերափոխ.։)

Իսկ ի (Ճ. ՟Ժ.) գրի.

Նազարէթն մաքուր ասի, եւ նազովրին՝ գաւազան. այն է ըստ եբր. նէզէր, ուխտ. եւ գաւազան կամ նշան արքունի. որպէս եւ նազար, ուխտել, սրբել, եւ նազիր, ուխտաւոր, եւ այլն։