adj.

provident, foreseeing.

adj.

προβλεπτικός futura prospiciens, praevidens. Նախատես. յառաջատես.

Նախահայեացդ աչօք նկատեալ զպատժապարտիս չարագործութիւն՝ եւ յօրինեցեր. (Նար. ՟Ժ՟Ը։)

Զղջումնն երեւեցուցանէր. որում անմարթ է հետեւել նախահայեաց բնութեանն. (Լմբ. համբ.։)

Նախահայեաց սրատեսութեամբ ոմն ասաց. (Պիսիդ.։)