adj.

foretelling, predicting.

adj.

Իբր Գովութեամբ հռչակելի. նախաճառելի.

Մարդկան սիրելի՝ յաղագս փրկագործութեան, հրեշտակաց նախապատմելի՝ յաղագս աստուածութեան. (Սհկ. կթ. արմաւ.։)

Եւ իբր Նախապատմօղ. որ յառաջն ասաց.

Ետուն աւետիս առաքելոցն, եթէ յարեաւ նախապատմելի. (Շար.։)