s.

ancient history.

s.

Նախկին եւ հին պատմութիւն՝ ըստ սուրբ գրոց եւ արտաքնոց.

Զհոգւոյ մեծարգի եդին զնախապատմութիւն. (Արծր. ՟Ա. 1։)

Իսկ զարմենոյ (հայոց) զազատատոհմ, եւ զնոցա նախապատմութիւն ոչ կարացաք գիտել (ասէր վաղարշակ). (Կաղանկտ.։)

Եւ իբր Նախաճառութիւն.

Մարգարէիցն նախապատմութեամբ, առաքելոց աւետարանութեամբ. (Շ. ՟ա. պ. ՟Ժ՟Բ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif նախապատմութիւն նախապատմութիւնք
accusatif նախապատմութիւն նախապատմութիւնս
génitif նախապատմութեան նախապատմութեանց
locatif նախապատմութեան նախապատմութիւնս
datif նախապատմութեան նախապատմութեանց
ablatif նախապատմութենէ նախապատմութեանց
instrumental նախապատմութեամբ նախապատմութեամբք