adj.

Իբր Նախասացեալ. πρόρρητος praedictus. եւ Նախապատմօղ. գուշակ. գուշակական. προρρητικός vaticinans, vates.

Որպէս նախասականն այն ծաղիկ թօթափեալ, զսա կոչեն կեանս։ Ստուգաբար ինձ վարկցի նախասականն տրամախոհականին այն արիստագացւոյ, եթէ զխոկօղսն ուսումնականին արժան դիւցազանցն պատուասիրել։ Զգուշացուցանէ այսպէս նախասականն հիպոկրատէս. (Մագ. ՟Զ. ՟Ի՟Ա. ՟Ի՟Ե։)

Ըստ որում ասէր նախասականս այս (եւրիպիդէս), եթէ ոք արտաքոյ ութերեկիս (ձայնից) անցցէ, զբոլորն ապականէ. (Մագ. քեր. եւ Երզն. քեր.։)