adv.

cf. ՆԱԽԿԻՆ). πρώτως, προηγουμένως primario, principaliter.

Կենդանւոյ նախկնաբար, բայց մարդոյ հետեւաբար. (Նիւս. բն.։)

Նախկնաբար եղեալ հաղորդք աստուածայնոյն։ Որոց նախկնաբարն յարձակին առ աստուածութիւն, քան զոր ի ձեռն միջնորդութեանն։ Զնախկնաբար տեսանելն պարգեւեաց ինձ. (Դիոն. երկն. եւ Դիոն. եկեղ.։)

adj.

Կամ որպէս ա.

Յէիցս, եւ մանաւանդ ի նախկնաբար էիցս։ Քան զնախկնաբար էսն գերագո՛յն գոյ. (Դիոն. ածայ.։)

Նախկնաբար է զանմարմին զօրութիւնսն ասէ. (Մաքս. անդ։)