ՆԱՒՈՐԴԵԱՅ կամ ՆԱՒՈՐԴԵԱ. Բառ անստոյգ. իբր անուն, Նաւորդ, նաւավար. կամ իբր բայ, Նաւարկեա՛, խաղացո՛ զնաւդ ի խորս.

Փոքր ինչ փո՛խ տուր զնաւդ քո նաւորդեա ... առ փոքր ինչ տու՛ր ինձ փոխ զնաւդ քո նաւորդեա. (Ոսկ. ղկ.։)