adj.

shot, pierced or wounded with an arrow.

adj.

Նետիւ հարեալ.

Գազան վիրաւոր, թռչուն նետահար. (Նար. ՟Ծ՟Զ։)

Որք ի կարգն իւրեանց նետահարք լինին, եւ կամ հարուածս ի թշնամեացն առնուն. (Մխ. դտ.։)