ՆԵՐՀԱԿԱՅԻ. այսինքն Ներհակկայ. որ եւ ՆԵՐՀԱԿԱՆԱՅ. Հակակայի. ընդդէմ կայ կան ելանէ. հակառակի. ἑναντιούται adversatur, opponitur, repugnat. (ըստ յետնոց ասի Ներհակիլ) դէմ կելլաք. գարշը չըգար.

Խառնուած բնութեանն ոչ ներհակայի ցանկութեանց մարմնոյ, այլ եւ գործակից լինի։ Իսկ անձն (այսինքն հոգի) ներհակայի. (Նիւս. բն.։)

Զկամաւորն պահանջես զերկրպագութիւն. եւ ոմանց ակամայն ներհակայի. (Շ. բարձր.։)