ձ.

Հորդիլ, հարթիլ, բացեալ լինել ճանապարհի. յառաջ խաղալ.

Եւ եղագ ներքսանկութեան նմա (սատանայի) յանշնորհակալուս բազմերախտութեանն աստուծոյ ներհորդեսցի. (Յհ. իմ. ատ.։)