adj.

Նուաղեալ. ներգեւեալ. եւ Նուաղեցուցիչ. ողբաձայն. նրբաձայն.

Սրտից մերոց նուաղական՝ լինել յուսով զուարթական. (Շ. առ ապիրատ.։)

Արդարոցն երգել զդրուատիս բարեաց բարեգործին, եւ յանցաւորացն զկսկիծս նուաղականս. (Վանակ. յուրախացիրն.։)