cf. Նսեմ.

ՆՍԵՄԱԿԱՆ ՆՍԵՄԱՅԻՆ. cf. ՆՍԵՄ. ՟Ա.

Լի մթացուցիչ եւ նսեմական պիղծ ուսմամբ. (Յհ. կթ.։)

Զհոգին մթին նսեմական՝ զանկեալ ի հող այս նիւթական։ Եւ զարեգակն անստուերական՝ ի գուբ ծածկեն նսեմական. (Յիսուս որդի.։)

Տարադէմ հալածեալ առ նսեմային խաւարն. (Անան. ի պետր.։)