s.

notary.

s.

ՆՕՏԱՐ կամ ՆՈՏԱՐ. Բառ լտ. նօդա՛ռիուս. յորմէ եւ յն. նոդա՛ռիօս . νοτάριος կամ γραμματεύς, ὐπογραφεύς . (որպէս եւ σημαίνων signator. նշանակիչ գրով) Նշանագիր. գրիչ. դպիր արքունի կամ եկեղեցական. գրագիր.

Նօտարն նշանօղ լսի, որ ի թղթի զբան ինչ նշանէ. (Մարթին.։)

Սրբոց նօտարացն՝ մարկիանոսի եւ մարտիրոնի. (Տօնացոյց.։ Յայսմաւուրք եւ այլն։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Նօտարեմ, եցի

Նօտարութիւն, ութեան

Voir tout