adv.

confusedly, indistinctly, topsy turvy.

adv.

Շփոթմամբ, շփոթեալ գոլով. աղմկաւ, խառիխուռն. անխտիր.

ոմն այսպէս՝ ոմն ա՛յնպէս շփոթաբար կեցեալ անիշխանութեամբ. (Արծր. ՟Ա. 6։)

Ամենայն սեռքն ելլենացւոցն ընդ միմեանս շփոթաբար խառնեալ էին, եւ բարբարոսք ընդ ելլենացւոց. (Պղատ. օրին. ՟Գ։)