adj.

terrestrial, continental.

adj.

Նոյն ընդ Ոստին, որպէս Ցամաքային (կենդանի).

Յոստնականացն, եւ ի ջրածին արարածոց, եւ թռչուն թեւաւորաց. (Եւագր. ՟Գ։)

Յերիս զատուցեալ սեռս, ծովային, ոստնական, եւ օդային. (Սկեւռ. աղ.։)