s.

orphan-asylum.

s.

ὁρφανοτροφεῖον locus, ubi orphani aluntur. որ եւ բառական թարգմանութեամբ ի յունէ՝ ասի ՈՐԲԱՍՆՈՒՑԱՆՈՑ. Բնակարան եւ տեղի գարմանոյ որբոց.

Աւերել զայրենոցսն եւ զորբանոցսն. (Բուզ. ՟Ե. 31։)