s.

orphanhood, orphanage.

s.

ὁρφανία orbitas. Որբ մնալն կամ գոլն.

Ոչ նստայց ես յայրութեան, եւ ոչ ծանեայց զորբութիւն. (Ես. ՟Խ՟Է. 8։)

Թեթեւացոյց վերակացութեամբ իւրով զորբութեանցն ծանրութիւն. (Ոսկ. մտթ.։)

Զորբութեան եւ զթշուառութեան մերոյ յայտնելով պատահումն. (Մագ. ՟Ժ՟Դ։)

Եղիցին սոքա աստուածագութ խնամածուք մերում որբութեանս. (Տօնակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif որբութիւն որբութիւնք
accusatif որբութիւն որբութիւնս
génitif որբութեան որբութեանց
locatif որբութեան որբութիւնս
datif որբութեան որբութեանց
ablatif որբութենէ որբութեանց
instrumental որբութեամբ որբութեամբք