adj.

generating or producing worms;
— առաջնորդ, Queen-bee.

adj.

Ծնօղ որդանց. է եւ մակդիր թագուհւոյ մեղուաց.

Զօրէն մեղուաց ի մեղուանոցացն արտաքս դիմեալ՝ առաջնորդութեամբ իւրեանց որդնածին առաջնորդին. (Արծր. ՟Դ. 11։)