adj.

breeding worms;

fig.

fattening oneself to feed worms.

adj.

Որ պարարէ զինքն ի ճարակ որդանց գերեզմանի կամ դժոխոց.

Վասն աշխատելոցն հրամայեաց զհանգիստն, եւ ոչ որդնապարար մարմնասիրացն. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)