s. zool.

rook.

s.

Ազգ ագռաւու. ըստ յն. ի սուրբ գիրս. κόραξ corvus կամ ըստ Վեցօր. եւ Գաղիան. եւ այլն, κορώνη cornix. որ եւ Երեմ. ՟Գ. 2. Ագռաւ թարգմանի. տե՛ս եւ ՈՐՈՐ.

Ոչ ուտիցէք զգետարծուի, եւ զցին ... եւ զորի. (Օր. ՟Ժ՟Դ. 14։)

Երթան առ ի պատիւ նոցա առ նոքօք եւ որիք։ Յայնմ ժամանակի բնաւ ամենեւին աստ ի մերում աշխարհիս որի ոչ գտանի։ Ոտս ոչ հերձ իբրեւ զորւոյ ունի. (Վեցօր. ՟Ը։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ալեւորիմ, եցայ

Ակնկորիմ, եցայ

Անձնաւորիմ, եցայ

Անորիշ

Առանձնաւորիմ, եցայ

Առիւծակորիւն

Արդիւնաւորիմ, եցայ

Արժանաւորիմ, եցայ

Բեռնաւորիմ, եցայ

Բնաւորիմ, եցայ

Բորբորիտ

Բորբորիտոն

Գայլակորիւն, րեան

Գլխակորիմ, եցայ

Գլխաւորիմ, եցայ

Գլորիմ, եցայ

Գոյաւորիմ, եցայ

Գրիգորի խոտ

Գրիգորիոս, սիւ

Գրիգորիս, սիւ

Voir tout