ՈՐԿՈՐԱԳԱՀ ՈՐԿՈՐԱԺԷՏ. cf. ՈՐԿՈՐԱՄՈԼ.

Զի՞նչ արարից քեզ շատակեր եւ որկորագա՛հ աբեղայ. (Հ. մայ. ՟Դ. որ ի Հ=Յ. մարտ. ՟Դ. գրի Որկրագահ։)

Որկորաժէտք տրտնջելով զմանանայէն. (Սանահն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Որկորաժէտութիւն, ութեան

Voir tout