vn.

to form an alliance or confederacy, to league.

ներգործական բայ. չէզոքական բայ.

ներգործական բայ չէզոքական բայ Ուխտադիր լինել. ուխտ դնել. դաշնաւորիլ. ուխտել.

Դեսպան արձակեցին ի պարսս, եւ նամակօք ուխտադրեցին ընդ նոսա. (Փարպ.։)