s.

making a vow;
concluding a treaty;
vow;
profession;
wish, desire.

s.

Դաշնադրութիւն. եւ Խոստումն. ուխտ (ըստ ամենայն առման).

Պատգամաւորութիւնս առ միմեանս առնէին, եւուխտադրութիւնս։ Այս ուխտադրութիւն հաստատուն կայցէ ի մէջ երկուց ազգաց մինչեւ ի կատարած աշխարհի։ Վստահ եղեալ յուխտադրութիւն ոստիկանին՝ դարձան ի հայս։ Ըստ ուխտադրութեան յառաջաբանին՝ եւ զյաբեթին արկցուք ձեռն ի գործ գրել. (Փարպ.։ Թղթ. դաշ.։ Ղեւոնդ.։ Սամ. երէց.։)

Մինչեւ ի մահ համբերեսցես առ ի նա ուխտադրութեանդ. (Եփր. աւետար.։)

Ի սուրբն երթայր յերուսաղէմ հատուցանել ուխտադրութիւնս. (Կաղանկտ.։)

Ուխտադրութիւնք արտօսրագոչ հառաչանօք յամենայն ժողովրդենէն եղեն առաջի կենդանի նշխարացն։ Ի տաճարն ընթանայր տիրամօրն, ուր եւ ուխտադրութեանն էին դաշինք։ Անխափան ուխտադրութեամբ, եւ անմոռաց յիշատակօք. (Ճ. ՟Ը.։ Սկեւռ. ի լմբ.։ Արծր. ՟Ե. 3։)

Կատարեաց զուխտադրութիւնն աստուծոյ վասն հրէական ազգին. (Ագաթ.։)

Իսկ (Երեմ. ՟Ի. 14.)

Օր ուխտադրութեան». իմա՛, ուխտիւք խնդրելի կամ փափաքելի օր։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ուխտադրութիւն ուխտադրութիւնք
accusatif ուխտադրութիւն ուխտադրութիւնս
génitif ուխտադրութեան ուխտադրութեանց
locatif ուխտադրութեան ուխտադրութիւնս
datif ուխտադրութեան ուխտադրութեանց
ablatif ուխտադրութենէ ուխտադրութեանց
instrumental ուխտադրութեամբ ուխտադրութեամբք