s.

accomplishment, observance of a wow or convention, fidelity.

s.

Պահպանութիւն ուխտի կամ դաշին. հաւատարմութիւն. Ես եւ արդարութիւն ուխտապահութեանն ի միասին կռուիմք, եւ դու եւ ուխտազանցութեանն ստութիւն ի միասին էք։ Լուաց զոգիսն հաւատարմաց՝ ուխտապահութեան ջրովն. (Փարպ.։)

Տատրակ՝ օրինակ իմն իբրեւ դաշնաւոր ուխտապահութեամբ զմտերմութիւն միշտ առ իւրն համանման պահէ զուգակից. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ուխտապահութիւն ուխտապահութիւնք
accusatif ուխտապահութիւն ուխտապահութիւնս
génitif ուխտապահութեան ուխտապահութեանց
locatif ուխտապահութեան ուխտապահութիւնս
datif ուխտապահութեան ուխտապահութեանց
ablatif ուխտապահութենէ ուխտապահութեանց
instrumental ուխտապահութեամբ ուխտապահութեամբք