s.

chimaera, fabulous monster half camel half deer.

s.

Առասպելեալ կենդանի՝ խառն յուղտուէ եւ ի քաղէ.

Ոչ միայն եղջերուաքաղս, այլեւ փղաքաղս եւ ուղտաքաղս զլուծմունսդ կասկածեմ գոլ. (Մագ. ՟Ժ՟Ը։)