adj.

of false religion, infidel, misbelieving;
of little faith, incredulous.

adj.

Սնոտի կամ անգործ հաւատով. թերահաւատ. (յն. նոր հաւատք)

Դարձեալ թշնամանես՝ ո՛ւնայնահաւատ. փոքր ինչ անսա՛ (կամ սանձեա՛) զսպառնալիսդ. (Առ որս. ՟Ը։)

Ո՛ւնայնահաւատ, զառանց գնոյ ձիրս ո՞յր աղագաւ ի գինս ձգել յօժարիս. (Լմբ. պտրգ.։)