vn.

to lend one's ear to, to listen, to auscultate, to hear, to hearken to, to grant;
to obey.

cf. ՈՒՆԿՆԴԻՐ ԼԻՆԵԼ.

Անսացեր թագաւոր, ունկնդրեցեր կեանք եւ յոյս. (Նար. ՟Լ՟Դ։)

Ունկնդրեաց խրատուն. (Լմբ. առակ.։)

Դու իմաստնոց ունկընդրեա՛. (Կրպտ. ոտ.։)

Պսակք ունկնդրողացն բազմապատիկ են. (Նար. ՟Լ՟Դ։ Լմբ. առակ.։ Վրք. հց. ՟Բ։)

Իսկ (Կանոն.)

Ո՛չ է պարտ ձեռնադրութիւնս առնել առաջի ունկնդրողաց (կամ ունկնդրաց)». իմա՛ երախայից եւ ապաշխարողաց։