s.

good memory, intelligence.

s.

Ուշեղն գոլ, եւ ուշ. հանճար, իմաստութիւն. խելացութիւն, եւ խելք.

Ճայթումն ամպոցն բաւական է պակուցանել քաղել զուշեղութիւն ոգւոց. (Արծր. ՟Ա. 1։)

Տրամադրեալ անտրամադրական՝ տառին ի սա ուշեղութեան». այսինքն իմաստութիւն հօր իբրու արձանագրեալ ի խաչի. (Մագ. ոտ. խչ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ուշեղութիւն ուշեղութիւնք
accusatif ուշեղութիւն ուշեղութիւնս
génitif ուշեղութեան ուշեղութեանց
locatif ուշեղութեան ուշեղութիւնս
datif ուշեղութեան ուշեղութեանց
ablatif ուշեղութենէ ուշեղութեանց
instrumental ուշեղութեամբ ուշեղութեամբք