adj.

bringing joy, rejoicing, diverting.

adj.

Որ բերէ զուրախութիւն. առիթ բերկրանաց.

Աւետալուր եւ ուրախաբեր ձայն հրեշտակապետին առ կոյսն մարիամ. (Թէոդոր. կուս. որպէս եւ Պիտ.։ եւ ՃՃ.։)