adj.

Որ ինչ անկ է ուրախութեան, կամ է նշանակ նորին.

Զլսողացն անձինս լի՛ առնէին ուրախական բերկրանօք. (Լաստ. ՟Ժ։)

Զյարութիւն քարոզէին ուրախական զգեստիւն. (Բրսղ. մրկ.։)