adj.

friday-breaking, fast-breaking.

s.

ՈՒՐԲԱԹԱԼԷԶ կամ ՈՒՐԲԱԹԱԼԵԶ. որ գրի եւ ՈՒՐԲԱԹԱԶԷԼ. Թերեւս լիզումն եւ լուծումն միոյ ուրբաթու կամ աւուր միոյ ի պահոց, կարծեցեալ աւանդութիւն ինչ ռամկական առ յոյնս կամ առ ասորիս.

Եւ առ ձեզ բազում են դսրովելիք յայլոց. որպէս ուրբաթալէզն (կամ ուրբաթազէլն). (Շ. թղթ.։)

Վասն ուրբաթալեզի (կամ ըստ հին ձ. ուրբաթազելի). (Ոսկիփոր.։)